Stockholm entreprenörer kan glädja sig då de i år har sett en ökning av investeringar. Under de första sex månaderna av 2016 investerade de i själva verket mer än hela 2015, vilket måste betecknas som något av en succé. Hela 1,2 miljarder US $ investerades under de första sex månaderna, jämfört med 892 miljoner US $ under 2015. Detta är till stor del internationella investerare som väljer att lägga sina pengar i det Stockholmsbaserade företaget. Och inte bara det. Har man investerat en stor summa pengar i nystartade företag i Stockholm så har man samtidigt varit på uppgång i antalet investerare från 90 under 2015 till 111 under första halvåret 2016, vilket vittnar om en explosiv tillväxt i intresse från investerare.

Investering gäller särskilt för hälsa och välbefinnande

En av de intressanta skillnaderna i årets investering är ett ökat fokus på de entreprenörsföretag som arbetar med hälsa och välbefinnande. År 2016 kom detta område på andra plats när det gäller antalet investeringar, medan det inte ens var med på listan förra året. Området har därmed uppnått en enorm tillväxt på bara ett år, men detta är inte att säga att detta område är nytt i Stockholm. Expertstudier antyder dock att dessa sensationella nyheter kan bero på att detta område verkligen kan uppnå internationellt erkännande. I ett globalt perspektiv finns det i allmänhet ett ökat fokus på friskvård och hälsobranschen, och det kan ha varit de Stockholmsbaserade entreprenörerna för gott.